Filtračné vložky

Rôzne nečistoty a škodlivé častice znižujú kvalitu vzduchu a skracujú životnosť nástroja.

Filtračné vložky tento problém dokonale odstraňujú a úplne filtrujú prechádzajúci vzduch.